Zgłoszenia wolontariuszy zostaną uruchomione w październiku 2023. Organizatorem wolontariatu przy festiwalu „Xmascon 2023” jest Fundacja „Shenlong” zarejestrowana w KRS pod numerem 0001045798.

Każdy wolontariusz zobowiązany jest do podpisania umowy o wolontariacie.

Fundacja „Shenlong” zobowiązuje się wystawić każdemu zainteresowanemu wolontariuszowi zaświadczenia o wolontariacie, który w jest honorowany w wielu miejscach pracy, w wyniku czego wolontariusz może otrzymać dzień płatnego urlopu.