Zasady zgłaszania atrakcji:

1. Zgłoszenie Programu odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej POD TYM LINKIEM

2. Prowadzącemu atrakcję zapewnia się przyśpieszoną akredytację z listy – we wskazanym przez Organizatora miejscu.

3. Wszyscy prowadzący atrakcje zobowiązani są do opłacenia biletu wstępu. Atrakcje osób, które nie opłacą biletu w terminie do dnia 27.11.2022 r. nie będą brane pod uwagę.

4. Osobom prowadzącym atrakcje przysługują zniżka na bilet. Za poprowadzenie 2 h programu Prowadzący otrzymuje zwrot ceny biletu. Każda kolejna godzina  – 15 zł za każdą godzinę prowadzonej atrakcji. Zwroty będą wydawane w niedzielę 11.12.2022 r. od godziny 12.00 w biurze konwentowym (lub wcześniej po uzgodnieniu z koordynatorem).

5. Zgłaszając atrakcję prosimy pamiętać o rzetelności danych oraz rzeczowym i gramatycznie poprawnym opisie atrakcji.

6. Tematyka programu nie może zawierać treści przeznaczonych dla osób pełnoletnich, jak również elementów agitacji politycznej czy ideologicznej.

7. Program nie może obrażać innych ze względu na płeć, jak również przynależność narodową, rasową, etniczną czy wyznaniową.

8. Twórcy atrakcji zobowiązani są do przestrzegania regulaminu konwentu.

9. W przypadku chęci poprowadzenia całego bloku atrakcji, sali tematycznej, itp., należy zgłosić się mailowo na adres: atrakcje@funcube.pl. Zgłoszenia te będą rozpatrywane niezależnie. W tytule wiadomości prosimy zawrzeć „Zgłoszenia – Blok Atrakcji”. Osoba odpowiedzialna za salę zobowiązana jest do przesłania pełnego planu atrakcji najpóźniej do dnia 30.11.2022 r., zgodnego ze wzorem, który otrzyma od koordynatora atrakcji.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia atrakcji bez podania przyczyny.

11. O przyjęciu punktu programu, w terminie do tygodnia przed publikacją Programu, prowadzący zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

12. Wstępny plan atrakcji zostanie opublikowany kilka dni przed wydarzeniem. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w nim późniejszych zmian.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez twórców w salach, w których prowadzili oni swoje atrakcje.

14. Złamanie Regulaminu przez Prowadzącego Atrakcję może stanowić podstawą do przerwania programu przez Organizatora. W skrajnych przypadkach może stanowić przyczynę wyproszenia Prowadzącego Atrakcję z terenu wydarzenia bez zwrotu poniesionych kosztów.

15. Wszelkie pytania związane z punktami programu konwentu prosimy kierować na adres: atrakcje@funcube.pl.